Skuldersmerter
Smerter i skulderen er meget almindelige, men årsagen til dem er mange. De fleste kan diagnosticeres, behandles og forebygges hos klinikken JustHealth.


AC-led artrose – Akromio-clavikulær led artrose


Akromio-klavikulær leddet (også kaldet AC- leddet) sidder, hvor kravebenet og den øvre del af skulderbladet mødes. Leddet har forholdsvis lille bevægelighed, men har alligevel en vigtig stabiliserende funktion. I AC- leddet kan der opstå artrose, også kaldet ”slidgigt”, men det behøver ikke være årsagen til smerter i leddet. AC- leddet kan let blive overbelastet, og er involveret i ca. 10% af alle skulderskader.


Impingement syndrom


Impingement syndrom er betegnelser for den samme kliniske lidelse som rotatorcuff syndrom. Impingement skyldes, at senerne og slimsækken i skulderen kolliderer med skulderloftet.

Symptomerne består af smerter i skulderen med udstråling til overarmen, især ved løft af armen ud til siden, eller fremover.

Årsagen kan være en fysisk barriere, muskulær ubalance, eller medfødt knogle deformitet.

Impingement kan oftest diagnosticeres klinisk. I tvivlstilfælde kan kiropraktoren henvise til ultralydsscanning og/eller røntgen undersøgelse.
Behandlingen består af genetablering af normal skulderfunktion, træning efter instruktion med holdnings-korrektion, samt stabiliserende og styrkende øvelser af skulderblad og skulderleddets muskler. Initialt er der ofte brug for smertestillende medicin (NSAID) og i nogle tilfælde binyrebark injektion.


Kalk skulder/Skulder tendinopati


Skuldertendinopati er en fællesbetegnelse for langvarige, kroniske smerter i skuldersenerne.

Tendinitis betyr inflammation af en sene eller et senefæste.
Tendinitis i skulderen kan forekomme i følgende sener:

 • Supraspinatussenen

 • Infraspinatussenen

 • Subscapularissenen

 • Teres minorsenen

 • Bicepssenen

 • Rotatorcuffen udgøres af 4 muskler (supraspinatus, infraspinatus, subscapularis og teres minor), der koordinerer og stabiliserer skulderens bevægelser. Hertil kommer bicepssenen, som også er med til at stabilisere skulderen. Rotatorcuff syndrom er betegnelsen for inflammation af én eller flere af rotatorcuffens sener, hyppigst supraspinatussenen. Klinisk kan det være vanskeligt at adskille innflammation i de enekelte sener, der indgår i rotatorcuffen.

Forbigående skuldersmerter er almindelige i den generelle befolkning og ses med stigende hyppighed med stigende alder hos både mænd og kvinder.
Der er holdepunkter for, at kombinationen af kraftkrævende og repetitive bevægelser i armene samt arbejde med armene løftet over skulderhøjde medfører en øget risiko for skuldertendinitis.

Typiske faggrupper med øget risiko for udvikling af rotatorcuff syndrom er

 • Slagteriarbejdere, fiskeindustriarbejdere, tungere industrielt monteringsarbejde, håndværkere (bygningsmalere, tømrere, automekanikere, elektrikere, isolatører, svejsere) og andre erhverv, hvor en del af arbejdstiden foregår med armene løftet over skulderniveau – særligt ved samtidig kraftbelastning.

Behandling:

Hos JustHealth har vi haft stor succes, ved at behandle de forskellige type inflammationer og kalkdannelser i skulder med vores revolutionerende chokbølge terapi.


SLAP-Læsion (Superior Labrum Anterior Posterior)


SLAP-Læsion er en skade på øvre del af ledlæben i skulderen. Skaden ses oftest hos personer som dyrker holdidræt, kontaktidræt eller vært udsat for et traume.

Årsagen til SLAP-Læsion er vanligvis:
– Fald hvor personen tar sig mod på udstrakt arm og at armen er ud til siden av kroppen.
– Direkte slag mod skulderen.
– Skader i forbindelse med kraftfulde kaste bevægelser over hovedet
– Overbelastning av biceps senen i forbindelse med styrketræning

Kraften som påføres leddet, føres ind i leddet hvor ledlæben har som opgave at stabilisere overarmsknoglen inde i leddet. Det bliver så en større kraft end leddet tåler ,og den kan løsne eller slides. Graden av skade kan variere.

Vanlige symptomer er:
– Dybe værkende smerter i forreste del av skulderleddet
– Smerter i forbindelse med belastning av biceps
– Krepitation (knagen) og knitren i leddet
– En kan erfare smerter ved belastning
– Nedsat styrke ved løft
– Det kan være smertefuldt eller umulig at løfte armen over skulderhøjde
– En kan også føle at leddet ikke føles stabilt.

Vurdering:
En kiropraktor foretager en grundig sygehistorie, og klinisk undersøgelse. Ved mistanke om SLAP-læsion er det vanlig at henvise til MR-scanning for å bekræfte eller afkræfte skade.

Behandling:
Specifikt stabiliserende øvelser for skulderen gennemført under instruktion kan virke smertelindrende. Behandlingen har som formål å bedre stabiliteten i leddet og bedre funktion.  Akupunktur kan også hjælpe ved å reducerer smerten, og hindre udvikling av nedsat funksjon i skulderen. Tiltagene tilpasses individuelt, og afhænger af problemets varighed.
Din behandler hos JustHealth har kompetence til at vurdere hvad som er bedst for dig.
Ved vedvarende plager og manglede respons på behandling, kan operation være et alternativ.


Frossen skulder (Kapsulit)


Åbningstider

Her kan du se det tidsrum hvor vi er tilgængelige i klinikken


Mandag
8:00 – 17:00
Tirsdag
8:00 – 17:00
Onsdag
8:00 – 17:00
Torsdag
8:00 – 17:00
Fredag
8:00 – 14:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

BOOK EN TID

Fakta

 • Frossen skulder (kapsulit) er en tilstand, hvor man udvikler stivhed omkring skulderleddet som følge af reaktion og skrumpning af ledkapsel

 • Tilstanden kan være udløst af et fald eller blot udvikles af overbelastning

 • Man kan få betydelige smerter, og senere stærkt nedsat bevægelighed i skulderen

 • Behandles med massage, mobilisering og dryneedling

 • Forløbet er typisk langvarigt

Frossen skulder (kapsulit) er en meget invaliderende tilstand, som ofte varer i 1-3 år. Enkelte personer kan have symptomer i op til ti år. Forekomsten af frossen skulder er lidt over 2 %.

Kapsulit i skulderen findes oftest hos personer, som er mellem 40 og 70 år. Der er lige så mange mænd som kvinder, som får skulderkapsulit.

Tilstanden udvikler sig snigende med smerter og stivhed i skulderleddet. Mange har betydelige smerter i hvile og om natten, og de har svært ved at ligge på den smertende skulder.

Smerterne findes i skulderen og på ydersiden af overarmen, med udstråling til underarmen i udtalte tilfælde. Tilstanden medfører også stærkt nedsat bevægelighed. Man kan få problemer med at tage sit tøj på og med at løfte armen over skulderhøjde.

Hos JustHealth har vi stor succes ved behandling med chokbølge og dryneedling.

Hos JustHealth hjælper vi dig gerne med rigtig diagnostik, behandling og genoptræning av alle former for skulderlidelser.

Kontakt os

Oddervej 202 1.th
8270 Højbjerg, Aarhus
Danmark
Kontakt:
Tlf: 86249090

post@justhealth.dk
CVR – 37815551

Facebook

SuperWebTricks Loading...

Trustpilot

Copyright Kiropraktor MJ Aps