Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger i forbindelse med kiropraktisk behandling hos JustHealth.

1.1 Dataansvarlig
Klinikken JustHealth er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse udbud af
sundhedsfaglige ydelser.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit forløb hos
JustHealth, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretæren info@justhealth.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er at yde dig den sundhedsfaglige ydelse.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger forud for patientforløbet er nødvendig for at indgå aftale
mellem dig og sundhedsyderen. Det vil typisk dreje sig om behandling af dine kontakt og
stamoplysninger. Når patientforløbet er påbegyndt, bliver behandlingen af dine personoplysninger lovpligtig for
sundhedsyderen. Det drejer sig eksempelvis om journalføring og tilsvarende.
Efter patientforløbet er afsluttet, er sundhedsyderen forpligtet til ved lov, at opbevare din journal i op
til ti år efter din sidste konsultation.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til offentlige myndigheder og andre sundhedsydere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, som er lande uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller
NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i op til ti år fra din sidste konsultation.

5.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til privatlivspolitik og behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2).

5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af
oplysningerne ovenfor.

5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

5.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

5.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret
til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne–bortset fra opbevaring
–med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores privatlivspolitik og behandling af dine personoplysninger.

5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt
og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden
uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk.

5.2 Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan modtage kiropraktisk behandling.

6. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside
www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Her kan du se det tidsrum hvor vi er tilgængelige i klinikken

  • Mandag - Torsdag

    8:00 - 17:00

  • Fredag

    8:00 - 14:00

  • Lørdag - Søndag

    Lukket

Har du brug for en behandling? Book en tid